Your browser does not support JavaScript!
生活剪影
畢業活動參訪地點------花蓮
大四除了要拚課業
運動也不能輸人啊啊啊~~~
最後一年3000公尺測驗~
相信大家都能像這次測驗一樣
順利奔向終點 通過特考
本隊今年校運會主題為「七龍珠」,
今年本隊拔河勇奪亞軍!本隊女生大隊接力三連霸!!!本隊男生大隊接力蟬連冠軍!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
831女籃終於到了四強之戰